Linda’s Massagestudio is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Linda’s massagestudio verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam,
  • Adresgegevens,
  • Telefoonnummers,
  • E-mailadres,
  • Bankgegevens,
  • Medische gegevens.

Wat doen we met uw gegevens.
Linda’s massagestudio verzamelt alleen de gegevens die op dat moment nodig zijn om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Met uw persoonsgegevens kunnen we:
Massagebehandeling geven. Voordat we de behandeling starten nemen we eerst een aantal vragen door met betrekking tot uw gezondheid en leggen we een dossier aan. Aan de hand van deze informatie besluiten we welke massagebehandeling het beste past bij uw situatie. Afspraken plannen en/of wijzigen. Voor het plannen, bevestigen en wijzigen van afspraken gebruiken wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Factuur. Op uw verzoek kunnen wij van de massagebehandeling een schriftelijke factuur opstellen. Op deze factuur worden uw persoonsgegevens vermeld die u aan ons heeft verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lindasmassagestudio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens.
Linda’s massagestudio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Linda’s massagestudio verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Linda’s massagestudio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast kunnen we als u wilt, informatie uitwisselen met andere partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw fysiotherapeut. Dit we doen alleen op uw verzoek en na uw schriftelijke toestemming.

Waarom gebruiken we Cookies.
Linda’s massagestudio gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kan zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lindasmassagestudio.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Linda’s massagestudio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Contactgegevens:
Linda’s Massagestudio
Heaberch 27
8941 BK Leeuwarden
Tel: 06 11304281
Email: info@lindasmassagestudio.nl

× Hoe kan ik je helpen?